logo

 

Røyrvik Fjellstyre er et interesseorgan for lokale bruksretter i statsallmenning, og forvalter samtidig rettigheter og herligheter i statsallmenning etter rammer fastlagt i Fjelloven.

Namsvatn statsallmenning er på ca. 575.000 dekar hvor 446.000 dekar ligger i Børgefjell Nasjonalpark.

Fjellstyret forvalter statsallmenninger med bruksretter som småviltjakt og fiske. Namsvatn statsallmenning byr på fantastisk fiskeopplevelser og gode jaktterreng.

Fjellstyret har fire hytter som leies ut, i tillegg til båtutleie.

Jakt- og fiskekortsalget for Namsvatn statsallmenning er linket opp i mot internettjenesten: 

www.inatur.no

http://visitborgefjell.no/

 

Fjellstyrene forvalter rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet er satt i Fjelloven § 3. 

Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda.

Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda. Statskog forvalter grunneierrettighetene i statsallmenningene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helene

Ny driftsleder/fjelloppsyn hos Røyrvik fjelletyre.

Som ny driftsleder/fjelloppsyn er Helene Grytbakk Lillevold ansatt.Helene tiltrer jobben 19.06.2017 Hun kommer fra Haltdalen. Les mer

Ledige jaktkort i regulerte perioder 2017

Ledige jaktkort og hytter i regulerte perioder legges ut på www.INatur.no torsdag 11.05.2017 kl.11.00 NB! FØRST TIL MØLLA!!!!! Les mer

Søknad på jaktkort i regulerte perioder 2017/2018

Fra 14.03.2017 er det åpnet for søknad på jaktkort for sesongen 17/18. Søknadsfrist: 21. april 2017 Gå inn på www.inatur.no Les mer

Ledige hytter i Påskeuka 2017

Røyrvik fjellstyre har ledige fjellhytter i Påska. For bestilling: www.visitborgefjell.no Les mer

 

 

 

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: bf-logo 

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: bf-logo