logo

Helt fram til starten av 1900 tallet var det samene som rådde grunnen i Børgefjell, og de har drevet med reindrift i området i minst 500 år. Både innenfor nasjonalparken og i grenseområda rundt er det mange samiske kulturminne i form av boplasser og fangstanlegg.

Namsvatn statsallmenning inngår i Østre Namdal reinbeitedistrikt, Tjåehkere Sijte. Tjåehkere Sijte driver i tre driftsgrupper, Steinfjellgruppen, Jåma/Dærgagruppen og Hartkjølgruppen og som driver adskilt hele året.

 

20180718 083834  20180629 190359

31682425 1906558446023602 2204267934606426112 n