logo

1. Leie av hytta betales på inatur.no ved bestilling.  

2. Hvis skifte av leietaker skjer samme dag, skal den som forlater hytta ha rett til hytta frem til kl.16.00. Ny leietaker kan ikke kreve rett til hytta før kl. 16.00 den dag vedkommende skal flytte inn. Dette gjelder bare ved skifte samme dag.

3. Leietaker plikter å forlate hytta rengjort og i god orden. Oppstår det skader på hytta eller innbo under leieforholdet, plikter leietaker å erstatte dette. Hvis det ikke blir enighet om skadens størrelse fastsettes den med bindende virkning av en person som partene blir enige om. Når hytta forlates skal alle vinduer være lukket.

4. Nøkkel til hytta hentes hos Røyrvik Auto AS, og leveres der igjen ved avreise. Ved ankomst etter stengetid, legges nøkkel i kasse ved autoens inngangsdør.

Ved tap av nøkkel/lås vil et gebyr påløpe. 

5. Ved avbestilling inntil 30 dager før oppholdet starter refunderes 85 % av beløpet.

6. Ved avbestilling inntil 21 dager før oppholdet starter refunderes 50 % av beløpet.

7. Ved avbestilling én uke eller mindre før oppholdet starter gis ingen refusjon

8. Leietaker kan ikke overføre sin leierett til andre.

9. Tilbakemeldingsskjema for leie av hytta skal fylles ut og leveres sammen med hyttenøkkelen. Fiskerapport skal fylles ut og legges i postkasse i hyttegangen.

10. Mislighold av regler for leie og bruk av hytta kan medføre leienektelse.

11. Båt utleies til leietakerne. Hver hytte disponerer kun 1 båt i utgangspunktet, men det er mulighet for å leie 1 ekstra båt dersom den er ledig. Flytevester finnes i båtnaustet.

12. Fjellstyret stiller med 5 stk. fiskegarn til disposisjon for hver hytte. Garna henger i et skap bak hytta. Vi er klar over at noen av garna ikke holder særlig høy standard, likevel håper vi de kan være med på sikre alle gjestene litt matfisk under oppholdet.