logo

Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet er satt i Fjelloven § 3. Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte forallmenningsbygda. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda. Statskog forvalter grunneierrettighetene i statsallmenningene.

Namsvatn statsallmenning ligger i Nordre deler av Røyrvik kommune. Røyrvik kommune er Nord-Trøndelags nordligste kommune og grenser til Nordland i nord og Sverige i øst.

Namsvatn statsallmenning er på ca. 575.000 dekar. 446.000 dekar i ligger i Børgefjell Nasjonalpark.

Fjellstyret har 4 utleiehytter, Orvasshyttene, Børgefjellbua og Viermahytta. Jakt- og fiskekort kan kjøpes på Inatur.no eller Visit Børgefjell.

Fjellstyret

Fjellstyremedlemmene velges av kommunestyret, og funksjonstiden er 4 år.

Fjellstyremedlemmer for perioden 2020-2023 er:

Medlemmer:                                               

Morten Wallervand, leder                       

Kristin Bustadmo, nestleder         

Trond Otto Devik                                 

Algot Jåma                                            

Kurt Vollmo                                      

Røyrvik fjellstyre har en omsetning på ca 1 million kroner pr. år, og inntektene kommer først og fremst fra salg av jakt- og fiskekort, utleie av hytter og båter, tjenestekjøp fra SNO, tjenestekjøp fra NP-styret, refusjon av oppsynsutgifter og erstatninger.

Administrasjonen har ansvaret for fjellstyrets daglige virksomhet og omsetning, som for eksempel informasjon, salg av fiskekort, småviltjakt, og utleie av hytter og buer.     

Ute i fjellet har også fjelloppsynet mange og forskjellige oppgaver å ta seg av: informasjon og veiledning til brukere av allmenningene, vedlikehold og oppdatering av informasjon på oppslagstavler, tilrettelegging for friluftsliv, tilsyn og vedlikehold av hytter, buer og campingplasser, restaurering av hytter og buer, søppelhåndtering, utsetting av settefisk, prøvefiske, stamfiske og rogntaking, oppsyn og kontroll av jegere og fiskere, o.s.v. I tillegg driver fjelloppsynet med registrering av rovdyr og rovfugler for Statens naturopsyn. 

Ansatte

Børje Cato Moen

Fjelloppsyn og daglig leder

Mobiltelefon: 915 29 350

epost-adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.