logo

Som utenbygds kan du nå søke om jaktkort i regulert periode 10-14 og/eller 15-19 september.Gå inn på www.inatur.no

 

Innenbygdsboende trenger ikke søke jaktkort i regulert periode. Jaktkort for innenbygds blir lagt ut via inatur i løpet av sommeren.