logo

Småviltjakt

Følgende priser og korttyper er gjeldende for småviltjakt tom. 2020:

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende
Regulert periode 1 - 10.09.-14.09. 2000,- 2000,-
Regulert periode 2 - 15.09.-19.09. 1900,- 1900,-
Dagskort 250,- 125,-
Ukekort 1300,- 650,-
Sesongkort 1800,- 900,-

Etter regulert periode gjelder kort for regulert periode som ordinært sesongkort i hele statsallmenningen.

I området 6 som ikke inngår i regulert periode selges alle korttyper fom. 10.09.

 

Fiske

Statsallmenningskortet

Følgende priser og korttyper er gjeldende for fiske tom. 2020:

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende
Dagskort 100,- 100,-
Ukekort 350,- 350,-
Sesongkort 650,- 650,-
Familie dag 150,- 150,-
Familie uke 500,- 500,-
Faststående redskap - 100,-

Familiekortet vil gjelde for ektefeller, samboere, enslige og for deres barn/ungdom mellom 16 og 20 år når de er sammen med mor eller far eller begge deler. Fiskekortet følger kalenderåret.  

Børgefjellkortet

Ukekort 440,-
Ukekort med ektefelle/samboer 600,-
Sesongkort 770,-
Sesongkort med ektefelle/samboer 990,-

 

Leie av hytte 

Følgende priser er gjeldende for hytte- og båtutleie:

Hytte Sommer Vinter
Orvatnet, hytte I 700,- 500,-
Orvatnet, hytte II 900,- 700,-
Viermahytta 500,- 500,-
Børgefjellbua 1000,- 1000,-

 

Påske Fredag - onsdag Onsdag - 2.påskedag
Børgefjellbua 5000,- 5000,-

 

Leie av båt

Hyttebåt Orvatnet (1 og 2) Med i hytteleie
Ekstrabåt Orvatnet (3 og 4) 150,-
Kano Orvatnet 100,-
Båt Djupvatnet 130,-
Båt Blyvatnet 130,-

 

 

Hytteleie i regulert periode

Søknad på Inatur

Hytte Periode 1 Periode 2
ORVATNET 1 - med 4 stk. jaktkort 12500,- 12100,-
ORVATNET 2 - med 6 stk. jaktkort 18500,- 17900,-
VIERMAHYTTA - med 6 stk. jaktkort  17100,- 16400,-

Priser for Orvatnet er inkl. 1 båt

Periode 1: 10.-14. september
Periode 2: 15.-20. september