logo

Småviltjakt

Følgende priser og korttyper er gjeldende for småviltjakt tom. 2021/22:

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende
Regulert periode 1 - 10.09.-14.09. 1000,- 500,-
Regulert periode 2 - 15.09.-19.09. 1000,- 500,-
Dagskort 250,- 125,-
Ukekort 1400,- 700,-
Sesongkort 2000,- 1000,-

For utenbygds jegere som blir tilbudt jakt i regulerte perioder etter søknad, og som i etterkant ønsker sesongkort, betaler et tillegg på kr. 1000,-. Det vil si at jakt i regulert periode (kr. 1000,-) og sesongkort etter regulert periode (kr. 1000,-) utgjør til sammen sesongkortprisen kr. 2000,-

 

Fiske

Statsallmenningskortet

Følgende priser og korttyper er gjeldende for fiske tom. 2021/22:

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende
Dagskort 100,- 100,-
Ukekort 350,- 350,-
Sesongkort 650,- 650,-
Familie dag 150,- 150,-
Familie uke 500,- 500,-
Faststående redskap - 100,-

Familiekortet vil gjelde for ektefeller, samboere, enslige og for deres barn/ungdom mellom 16 og 20 år når de er sammen med mor eller far eller begge deler. Fiskekortet følger kalenderåret.  

Børgefjellkortet

Ukekort 440,-
Ukekort med ektefelle/samboer 600,-
Sesongkort 770,-
Sesongkort med ektefelle/samboer 990,-

 

Leie av hytte 

Følgende priser er gjeldende for hytte- og båtutleie:

Hytte Sommer  Vinter Pr. døgn 20.09 - 31.10
Orvatnet, hytte I 770,- med båt 590,- 1 040,-
Orvatnet, hytte II 990,- med båt 810,- 1 330,-
Viermahytta 550,- 550,- 740,-

 

HYTTE Pr.døgn 10.09 - 30.09 Øvrig
Børgefjellbua 1 500,- 1 100,-

 

Leie av båt

Hyttebåt Orvatnet (1 og 2) Med i hytteleie
Ekstrabåt Orvatnet (3 og 4) 180,-
Båt Djupvatnet 150,-
Båt Blyvatnet 150,-

 

 

Hytteleie i regulert periode

Tildeles etter søknadsliste fra Inatur

Hytte Periode 1 Periode 2
ORVATNET 1  8 500,- 8 500,-
ORVATNET 2  12 500,- 12 500,-
VIERMAHYTTA  11 000,- 11 000,-

Priser for Orvatnet er inkl. 1 båt

Periode 1: 10.-14. september
Periode 2: 15.-29. september