logo

RypeVåre områder er viden kjent for sine gode bestander av småvilt, da spesielt ryper.

Småviltjakta starter 10. september og varer ut februar.

I statsallmenning fastsettes det årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag (både fjell- og lirype).

Det er kun jakt uten hund på Namsvatn statsallmenning, med unntak av områdene Gisen og Rekaren Nord.

 

Småviltjakt uten hund er tillatt for den som siste året og fremdeles er fast bosatt i Norge. Dette forutsatt at vedkommende har betalt jaktkort samt de lovbestemte avgifter til staten. Utlendinger som det siste året ikke har vært, eller som fremdeles ikke er fast bosatt i Norge har ikke adgang til jakt i statsallmenningen.

Rutiner for tildeling av småviltjakt i regulert periode

Jaktstarten i Namsvatn statsallmenning er 10. september. De første 10 dagene inngår i en regulert periode bestående av 2 perioder à 5 dager. Periodene deles opp i periode 1 i tidsrommet 10 – 14. september, og periode 2 i tidsrommet 15 – 19. september. Tildeling av jaktkort til utenbygds jegere i regulert periode foregår etter søknad via inatur.no og trekking.

Innenbygdsboende trenger ikke å søke om småviltjakt i statsallmenningen i regulert periode, og kan kjøpe kort på ordinært vis gjennom inatur.no eller røyrvik auto.

Namsvatn statsallmenning er delt inn i åtte jaktområder. I regulert periode legges det ut ca 20 kort pr. område pr. periode. Antall kort pr. område vil også vurderes ut fra størrelsen på rypebestanden. Etter regulert periode kan utenbygds jegere som har jaktet i regulert periode ( til kr. 1 000,-) kjøpe sesongkort til kr. 1 000,-. Øvrige utenbygds jegere kan kjøpe sesongkort for 2 000,- som gjelder etter regulert periode. Øvrige korttyper tilbys via inatur.no.

Leie av Orvasshyttene og Viermahytta i regulert periode.

Allmenningshyttene er stengt for booking i regulert periode via inatur. Etter at søknadsprosessen er over og det foreligger en trekningsliste fra inatur.no tar fjellstyret kontakt med de som er trekt ut først i orvatnet og viermadalen i begge periodene og tilbyr disse hyttene først. Fjellstyret går suksessivt nedover trekningslista til hyttene er fullbooket.

Hvis du som jeger ønsker hytte som en forutsettning for jakt ved feks Orvatnet, avventer du betalingen (som er en aksept for jaktkort) til inatur.no til du evt får tilbud om hytte fra fjellstyret.

Småviltjakt etter regulert periode

Fra 20.september er det åpent kortsalg, hvor jaktkortene gjelder for hele statsallmenningen. Kortene blir lagt ut på inatur, og kan kjøpes her!
- Merk at Jegeravgift må være betalt før en kan kjøpe jaktkort.

Denne betales enklest og raskest på Jegerregisterets onlineløsning:

https://www.brreg.no/person/jegerregisteret/

Ved betaling via nettbank, vil det ta 3 – 5 dager før jaktkort kan kjøpes.