logo

RypeVåre områder er viden kjent for sine gode bestander av småvilt, da spesielt ryper.

Småviltjakta starter 10. september og varer ut februar.

I statsallmenning fastsettes det årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag (både fjell- og lirype).

Det er kun jakt uten hund på Namsvatn statsallmenning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: