logo

1. Leie av hytta betales fra den dag som er oppgitt som ankomstdato/leiedato.

2. Hvis skifte av leietaker skjer samme dag, skal den som forlater hytta ha rett til hytta frem til kl.16.00. Ny leietaker kan ikke kreve rett til hytta før kl. 16.00 den dag vedkommende skal flytte inn. Dette gjelder bare ved skifte samme dag.

3. Leietaker plikter å forlate hytta rengjort og i god orden. Oppstår det skader på hytta eller innbo under leieforholdet, plikter leietaker å erstatte dette. Hvis det ikke blir enighet om skadens størrelse fastsettes den med bindende virkning av en person som partene blir enige om. Når hytta forlates skal alle vinduer være lukket.

4. Nøkkel til hytta hentes hos Røyrvik Auto AS (Shellstasjonen), og leveres der igjen ved avreise. Ved ankomst etter stengetid, legges nøkkel i kasse ved autoens inngangsdør.

5. Leietaker betaler 30% av kontraktsummen ved kontraktinngåelse, mens resterende beløp innbetales 4 uker før leieforholdet trer i kraft. Ved bestilling senere enn 4 uker før leieforholdet settes i verk, betales hele leiesummen ved kontraktinngåelse. Hytten kan avbestille inntil 14 dager før leieforholdet begynner, mot et avbestillingsgebyr tilsvarende 30% av kontraktsummen.

6. Med innbetaling av de første 30% av kontraktsummen bekrefter leietaker hytteleien, og at han godtar nevnte vilkår. Om leien ikke betales ved forfall, leies hytten ut til andre. Ved avbestilling, plikter leietaker å varsle snarest mulig.

7. Leietaker kan ikke overføre sin leierett til andre.

8. Tilbakemeldingsskjema for leie av hytta skal fylles ut og leveres sammen med hyttenøkkelen. Fiskerapport skal fylles ut og legges i postkasse i hyttegangen.

9. Mislighold av regler for leie og bruk av hytta kan medføre leienektelse.

10. Båt utleies til leietakerne. Hver hytte disponerer kun 1 båt i utgangspunktet, men det er mulighet for å leie 1 ekstra båt dersom den er ledig. Flytevester finnes i båtnaustet.

11. Fjellstyret stiller med 5 stk. fiskegarn til disposisjon for hver hytte. Garna henger i et skap bak hytta. Vi er klar over at noen av garna ikke holder særlig høy standard, likevel håper vi de kan være med på sikre alle gjestene litt matfisk under oppholdet.

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: