logo

1.  De som ønsker garnfiske i Namsvatn statsallmenning trenger ikke å søke fjellstyret om tildeling av garnnetter.

     Det er nok å kjøpe garnkort hos Røyrvik Auto.

     Under står det en oversikt over vatn som det kan fiskes i og antall garnnetter. Dette står også på fiskekortet.

2.  Garnfiske gjelder kun for innenbygdsboende.

3.  Fjellstyret leier fortsatt ut garn i Blyvatnet og Orvatnet, nøkler til garnskap hentes på fjellstyrekontoret mot fremvisning av garnkort.

4.  Garnfiske i Orvatnet starter 1. august.

     Namsvatnet- når det er isfritt, og de andre vatn 17. august.

Båter til Blyvatnet og Djupvatnet bestilles hos Kurt Vollmo på tlf: 92 43 53 83

 

Garnkort Namsvatn statsallmenning