logo

De som ønsker garnfiske i Namsvatn statsallmenning trenger ikke å søke fjellstyret om tildeling av garnnetter.

Det er nok å kjøpe garnkort hos Røyrvik Auto.

Under står det en oversikt over vatn som det kan fiskes i og antall garnnetter. Dette står også på fiskekortet.

Garnfiske gjelder kun for innenbygdsboende.

Fjellstyret leier fortsatt ut garn i Blyvatnet og Orvatnet, nøkler til garnskap hentes på fjellstyrekontoret mot fremvisning av garnkort.

Garnfiske i Orvatnet starter 1. august.

Namsvatnet- når det er isfritt, og de andre vatn 17. august.

 

Båter til Blyvatnet og Djupvatnet bestilles hos Kurt Vollmo.

 

Garnkort Namsvatn statsallmenning