logo

FISKEREGLER FOR NAMSVATN STATSALLMENNING

 

 I.                   ALLMENNE BESTEMMELSER

 1. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder, og å gjøre seg kjent med grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.
 2. Alle som skal drive med fiske skal ha gyldig fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis. Ungdommer under 20 år fisker gratis såfremt de fisker sammen med foreldre med gyldig fiskekort.
 3. Fiskekort skal fremvises når det blir krevd av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret
 4. Som levende agn er det kun tillatt å bruke insekt og magot /meitemark. Annet levende agn er strengt forbudt.
 5. Fiskeren må opptre varsomt i området, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplassen skal forlates ryddet.
 6. I utgangspunktet er fiske med oter og faststående redskap forbudt, men visse unntak gjelder for isfiske og garnfiske.

II.                   SPORTSFISKE

 1. Sportsfiske kan bare utøves med stang eller et håndsnøre under aktivt fiske.

III.                  ISFISKE

 1. Isfiske kan foregå med inntil 5 snører. Iskroker som settes ut og forlates skal være merket med brukerens navn. Umerkede kroker kan opptas av oppsynet. Husk å ta opp snørene etter endt fiske.

      2. Garnfiske under is er ikke tillatt

                

IV.                  GARNFISKE

 1. Garnfiske er kun tillatt for innenbygdsboende.
 2. Innenbygdsboende som skal fiske med garn må løse kort for faststående redskap (garnkort). Kortet gjelder også for isfiske.
 3. Unntak for Orvatnet, der alle som leier Orvasshyttene kan benytte 5 stk av fjellstyrets garn. Til dette er det tilstrekkelig med sportsfiskekort.
 4. I Namsvatnet kan innenbygdsboende benytte 6 stk garn pr. husstand uten søknad. Denne bestemmelsen gjelder ikke for bosatte i Namsvassgrenda som fisker uten begrensninger i garnantall.
 5. Garnfiske nærmere elveos enn 100 meter er ikke tillatt.
 6. Et garn kan være inntil 25 meter langt og inntil 2 meter dypt.
 7. Garn skal være godt merket med navn.
 8. Teiner tillates kun brukt i samråd med rettighetshaver.

Fiskereglene settes i kraft fra.2006, og gjelder inntil videre. Fiskekortsesongen følger årsskiftene.