logo

20637883 10154524800945378 6001386573089189407 n

På Namsvatn statsallmenning finnes det ca. 50 fiskevann med totalareal på 23.000 daa, og 25 km fiskeelv med ørret for sportsfiske. 

Vi tilbyr også fiske med garn i Orvatnet. Vi kan skilte med gode bestander av ørret. Ønsker man derimot  å fiske etter røye, er Namsvatnet det rette fiskevannet.

Fiskekortet for Namsvatn statsallmenning dekker alle vann og elver/bekker i statsallmenningen, med unntak av Raentsere/Renselvatnet, som er delvis privateid.

Børgefjellkortet er et kort som dekker alle vatn/tjern og elver innenfor nasjonalparken på områdene til Statskog Nordland samt områdene til Røyrvik fjellstyre og Namsskogan fjellstyre i Trøndelag.                   

Utsalgssteder:

-          Inatur.no

-          Røyrvik Auto

-          Visitborgefjell.com

-          Børgefjellfoten (kan kjøpes på skyssbåten)

Merk at Statskogs Norgeskort ikke er gyldig på statsallmenning (Trøndelagssiden av Børgefjell og Namsvatn statsallmenning). 

 

Isfiske                     birgitt-m-storfisk