logo

Nå kan du søke om småviltjakt i Namsvatn statsallmenning hos Røyrvik fjellstyre for 2022. Søknad sendes inn via www.inatur.no. Søknadene gjelder i regulert periode (1 og 2). Fra 20. september blir det fritt kortsalg.

Nytt av året er pakker som inkluderer hytte med jaktkort. Du finner søknadskort med Orvasshytte 1, Orvasshytte 2 og Viermahytta med jaktkort. I tillegg kan du søke på disse områdene (Orvatnet og Viermadalen) uten hytte.

Søknader er beregnet for utenbygds.

Innenbygds trenger ikke søke jaktkort da disse vil bli tilgjengelig på Inatur.no i løpet av sommer/høst. Imidlertid må innenbygds søke vis inatur.no hvis det er ønskelig med hytte i regulert periode. Ved søknader fra innenbygds vil disse være prioritert.