logo

Sanitærbygget ved småbåthavna ved Namsvatnet er åpent. For å benytte sanitæranlegget skal smitteverntiltak overholdes. Alle brukerne må skrive seg inn på lista som ligger inne i bygget i forhold til hensynet til smittesporing.