logo

Mange av jegerne som har fått jakt i områdene Viermadalen og Orvatnet venter på en avklaring om mulighetene for å leie allmenningshyttene. Allmenningshyttene blir tilbudt jegerne etter samme trekningsliste som jaktkort fra Inatur.no.

 

STATUS 9.april kl. 11:43


HYTTE        Første periode Andre periode
Orvasshytta del 1  Opptatt Opptatt
Orvasshytta del 2 Opptatt Opptatt
Viermahytta Opptatt                                  Opptatt                                 

Opptatt = Jegerne som har fått tilbud om å leie har takket ja.

Ikke avklart = Tilbud sendt ut. Avventer svar fra jegerne.