logo

Jaktbegrensninger av småvilt i sesongen 2020/2021 ble satt i fjellstyremøte 31.08.2020, med følgende vedtak:

 

Det innføres en dagskvote på 4 ryper/jeger/dag, herav maksimalt 3 liryper.

Det innføres en dagskvote på 1 skogsfugl/jeger/dag.

Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag.

Ingen fangst eller jaktbegrensning av smårovvilt.