logo

For utenbygdsboende ligger nå restkortsalg på småviltjakt i regulert periode ute på Inatur.no. Restkortsalget gjennomføres etter "først til mølla" prinsippet. I tillegg er det lagt ut sesongkort for utenbygdsboende etter regulert periode. For innenbygdsboende er også jaktkortene lagt ut. Småviltakt med stående fuglehund er tillatt i to områder, i henholdsvis Gisen og Rekaren Nord. Jaktkort for småviltjakt i Namsvatn statsallmenning finner du på www.inatur.no