logo

20170811 104945

Garnfiske gjelder kun for innenbygdsboende, med unntak av i Orvatnet, der fiske med 5 garn følger me hytteleie.

Fjellstyret leier fortsatt ut garn i Blyvatnet og Orvatnet, nøkler til garnskap hentes på fjellstyrekontoret mot fremvisning av garnkort.

De som ønsker garnfiske i Namsvatn statsallmenning trenger ikke å søke fjellstyret om tildeling av garnnetter. Det er tilstrekkelig å kjøpe garnkort hos Røyrvik Auto.

Under står det en oversikt over vatn som det kan fiskes i og antall garnnetter. Dette står også på fiskekortet.

Garnfiske i Orvatnet starter 1. august.

Garnfiske i Namsvatnet starter når det er isfritt.

Garnfiske i de øvrige vatn starter 16. august.

 

Båter til Blyvatnet og Djupvatnet bestilles hos Kurt Vollmo tlf: 92435383.

Båter i Orvatnet ligger ute på www.inatur.no

 

VANN ANTALL GARNNETTER GARNSTØRRELSE OMF
Djupvatnet

2

2

2

4

22

24

26

28

Blyvatnet

2

2

2

4

22

24

26

28

Orvatnet

2

4

6

8

10

22

24

26

28

30 eller 32

Jetnamen

2

2

4

4

22

24

26

28

Litlelvvatnet

2

2

4

4

22

24

26

28

Henrikvatnet

2

2

8

8

22

24

26

28

Fiskløystjønna

4

8

8

22

24

26

Namsvatnet 6 garn pr.døgn