logo

Ryperapporten

Ryperapport fra Røyrvik fjellstyre våren 2019

Bekymringen for at den tørre og varme våren og sommeren i 2018 hadde påvirket overlevelsen hos kyllingene ble avkreftet, med gode resultater fra taksering, som forøvrig ble gjennomført for første gang hos Røyrvik fjellstyre. Analyser for beregning av høstbare arter i Namsvatn statsallmenning har tidligere vært basert på fangststatistikk fra foregående år.

Fangststatistikken for 2018 viste en økning på antall felte ryper på 37 % fra forrige år, og det ble skutt 1,97 rype per jegerdag. Det var jevnt over bra med fugl i de fleste terrengene.

Vinteren avslørte mye rypeaktivitet, og godt med stamfugl. Det observeres nå en god del stegg i fjellet, men høna ligger nå på reir. Forholdene etter klekking vil avgjøre hvordan høstbestanden blir, men forholdene ligger foreløpig til rette, med mye insekter og fuktig klima.

Taksering i Namsvatn statsallmenning vil bli utført i august.

Røyrvik fjellstyre har fortsatt ledige kort i regulert periode, fra 10.-19. september, og fra den 20. er det fritt kortsalg.

Jaktkortene selges på Inatur.

 

IMG 20180919 165828