logo

Tidlig i vår ble det vedtatt å sette i gang hønsefugltaksering på Namsvatn statsallmenning. Prosessen ble gjennomført i tråd med NINA sine retningslinjer for oppretting av takseringslinjer og bruk av Hønsefuglportalen.

Rypetaksering hos Røyrvik fjellstyre ble i år gjennomført for første gang, med strålende resultater. Analyser for beregning av høstbare ressurser i Namsvatn statsallmenning har tidligere vært basert på fangststatistikk fra foregående år. Derfor foreligger det heller ikke noe sammenligningsgrunnlag med tanke på tetthet og produksjon. Vinteren avslørte derimot mye rypeaktivitet, og godt med stamfugl.

Årets linjetaksering foregikk i tidsrommet 12.-26. august 2018.

20180825 111757  

 20180825 112721

 

Tilbakemeldingene fra taksørene var svært gode, noen påsto at det var det meste de hadde opplevd noen gang, med over 100 ryper observert. Det ble kun taksert 49 km i år, men da med 516 observerte fugl. Takseringsresultatene viser en total tetthet på 50,7 liryper per km2, en tetthet av voksen fugl på 13,7 og en kyllingproduksjon på 5,3. Resultatene av årets linjetakst er ikke overraskende, da fangststatistikk fra 2017 viste positive tendenser, i tillegg til en tidlig og fin vår. Årets kyllingproduksjon med store og friske kyllinger kan gi et godt grunnlag for å bygge videre på en bra bestand av stamfugl.

 

Screenshot 2018-08-25-21-41-01

 

Av totalt 126 solgte jaktkort i 2017, ble det sendt inn 73 jaktrapporter, noe som tilsvarer en rapporteringsandel på 57,9 %. Fjorårets ryperapport viste at det tilsammen ble utført 282 jegerdagsverk. Jegerne jaktet i gjennomsnitt 2,26 jaktdager hver og det ble felt tilsammen 459 ryper. Dette gir et uttak på 1,63 ryper pr jegerdagsverk.

Resultatene av årets linjetakst er ikke overraskende, da fangststatistikk fra 2017 viste positive tendenser, i tillegg til en tidlig og fin vår.

Røyrvik fjellstyre har for sesongen 2018/2019 vedtatt en kvote på 4 ryper pr. jeger pr. dag hvorav maksimalt 3 liryper pr. jeger pr. dag.

Tildelingen er strengt personlig. Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag.

I de regulerte periodene (10.09.-14.09. og 15.09.-19.09.) er kortet kun gyldig for det område og periode som angitt på kortet. I tillegg er det gyldig for hele område 6. Fra og med 20.09.2018 vil kortet være gyldig som ordinært sesongkort for hele Namsvatn statsallmenning.

De som har fått tildeling av jakt med hytte vil få kortene tilsendt på e-post til jaktleder i løpet av en uke.

Røyrvik fjellstyre vil i tillegg informere om at jaktkort etter regulert periode, fra og med i år, også selges på inatur, men kan fortsatt kjøpes på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto).

 

Det ser lovende ut for en spennende jakthøst!

Husk rapportering!

Skitt jakt!