logo

 

På Namsvatn statsallmenning er det i perioden 01.01.2017 - 11.12.2017 solgt totalt 123 jaktkort. 8 jaktlag med til sammen 36 jegere har fått tildelt jaktkort gjennom fjellstyret, hvorav 5 jaktlag (26 jegere) har kjøpt pakke med jakt og hytte. Jaktkortene er kjøpt kort via fjellstyret, inatur, Visit Børgefjell og Børgefjellfoten AS.

16 jaktkort er solgt via fjellstyret, 60 kort via inatur, 33 jaktkort via Visit Børgefjell, og 14 via Børgefjellfoten AS.

Av totalt 123 solgte jaktkort, er det sendt inn 73 jaktrapporter, noe som tilsvarer en andel på 59,4 %.

Årets ryperapport viser at det er utført 282 jegerdagsverk i denne perioden Jegerne jaktet i gjennomsnitt 2,29 jaktdager hver og det ble felt tilsammen 459 ryper. Dette gir et uttak på 1,63 ryper pr jegerdagsverk.

Røyrvik fjellstyre ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar i statistikken!

 

Røyrvik, 11.12.2017

Med vennlig hilsen

RØYRVIK FJELLSTYRE