logo

Røyrvik fjellstyre, i samarbeid med Røyrvik jakt- og fiskerlag, arrangerte fredag 22.september en utedag med tema friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. På agendaen sto blant annet fiske, båtopplæring, samt fiske fra båt. Dette ble en dag hvor de voksne fra Syria fikk muligheten til å være med ut, fiske og ro båt.

Ideen til opplegget startet med at Røyrvik fjellstyre fikk tildelt tilskudd fra NFS til tiltak retter mot friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. Målet var å arrangere et friluftstiltak eller rekrutteringstiltak i regi av fjellstyrene som er ment å skape økt aktivitet lokalt i samarbeid med andre organisasjoner. I forbindelse med NFS pågående fiskeprosjekt valgte vi å prioritere aktiviteter og synliggjøring av fiske og fiskemuligheter i statsallmenningene. Fiskekulturen er svært utbredt blant innbyggerne i Røyrvik, og forholdene ligger svært godt til rette for fiske. Med ca. 50 fiskevann med totalareal på 23.000 daa og 25 km fiskeelv med ørret for stangfiske, er dette en ressurs som både skaper glede og entusiasme. Utfordringen er derimot å føre denne interessen videre til barn og unge, i tillegg til innflyttere.

Til Røyrvik har det kommet fire familier fra Syria. De har blitt godt mottatt, og er allerede godt integrert i samfunnet i Røyrvik. Det vi har vært ekstra heldige med, er at fiskeinteressen har vært såpass stor blant dem, og de har skrytt av fangsten på ekte «nordmanns vis». Fra første stund har syrerne, og da spesielt mennene, vist enorm interesse for fiske, og det har utvilsomt ført til økt trivsel, og gjort integreringen i samfunnet i Røyrvik mye lettere. Men de har alle ulike erfaringer med og oppfatninger av regler knyttet til fiske og fiske fra båt, samt generelt friluftsliv. Derfor passet det godt å ha en slik dag, hvor de kunne lære mer om fiskekulturen i Røyrvik, og i tillegg bli bedre kjent med oss.

Gjennomføringen

I forkant av opplegget hadde Kent Mikkelsen ved Visit Børgefjell hatt en gjennomgang av fiskeregler, fiskekortordninger og generell info om fiske i Røyrvik. De fikk utdelt fiskestenger i gave av Kent, og gleden var stor.

Her ble det i tillegg vist interesse for ulike typer jakt, noe som vi håper å bygge videre på. Derfor ble flåing og steking av rype også tatt med i programmet.

Dagen startet med finvær og rigging av camp.

 

 

 

 Campen gjort klar til gruppen som kom med buss opp til Bjørkvatnet. Foto: Helene G. Lillevold

 

 Røyrvik jakt- og fiskerlag har tre båter ved Bjørkvatnet som vi disponerte. Roferdighetene varierte en del, men alle fikk prøve seg. Erfaringsmessig er å lære noen å ro, en kunst i seg selv.

 

 Været var det ingenting å si noe på. Selv om fisken uteble, så ble ikke dagen så værst.

 

 

Under matpausen ble det servert hamburgere av storfe. Foto: Frank Åge Aspnes

 

      

Flåing av fugl hadde de gjort før. Men noe veiledning måtte til.

 

 

 

            

 

   

Stekte rypebryst falt i smak.

 

Vi håper videre at dette kan være starten på en videre utvikling av fjellstyret sin deltagelse i friluftsliv rettet mot både barn og voksne i Røyrvik.