logo

Røyrvik fjellstyre har vedtatt at det for sesongen 2017/2018 er en begrensning i antallet felte ryper på 3 stk pr. jeger pr.dag, hvorav maksimalt 2 liryper pr. jeger pr. dag.
 Tildelingen er strengt personlig. Dette innebærer at en jeger kan skyte maks. bag limit pr. dag. Det tilltates ikke overføring av felte fugler mellom forskjellige dager, eller mellom forskjellige jegere. I statsallmenningen utøves det naturoppsyn, hvor bl.a. kontroll av bag limit gjennomføres. Overtredelse av bestemmelsen medfører anmeldelse.
 I de regulerte periodene er kortet kun gyldig for det område og periode som angitt på kortet. I tillegg er det gyldig på område 6 (fri område). Fra og med 20.09.2017 vil kortet være gyldig som ordinært sesongkort for hele Namsvatn statsallmenning i inneværende jaktår.
Jaktkortet er ugyldig uten betalt jegeravgift.
Minner videre på at jaktrapporten skal sendes seinest 10 dager etter avsluttet jakt. Rapporten kan leveres via hjemmesiden, eller ved å sende inn tilsendt skjema.